Vi driver ett skärgårdsjordbruk på Ljusterö i Stockholmsskärgård där vi brukar 250ha åker och 100ha betesmark.

i år har vi haft 45 stycken kalvningar varav 30 stycken renrasiga Angus. Under betäckningssäsongen 2019 använder vi tre Angustjurar och en Simmentaltjur.

På gården finns även en Nordsvensk, tre hundar och drygt tjugo tackor korning Finull-Dorset samt en del renrasiga Finullstackor.

För kontakt
Thomas, Tina, Johan och Andreas Brottman
08-5424258 / 070 799 57 72
tina.brottman@tele2.se